Πυρογραφίες

Οδός Πλωτάρχη
Πυρογραφία 20Χ40
 Σαλονικιώτικος Δρόμος
Πυρογραφία 28Χ58
Πόρτα Νο 30
Πυρογραφία 24Χ40
 

Στην παλιά Ξάνθη
Πυρογραφία 110Χ50