Χειροτεχνήματα

 


Ξύλο και ύφασμα

Βάρκα 35Χ15

Ξύλο και ύφασμα

Βάρκα 35Χ15

Ξύλο και ύφασμα

Βάρκα 35Χ15

Από φλοίδα ξύλου σε ξύλινη βάση

Βάση 15Χ20  Κορμός 15Χ30

  Από φλοίδα ξύλου σε ξύλινη βάση      Βάση 15Χ20  Κορμός 15Χ30  Κεροστάτης από γυαλόξυλο                                Βάση 15Χ20  Κορμός 10Χ15
                     Φανοστάτης από γυαλόξυλα                                   ύψος 35 εκ               Κορνίζα από γυαλόξυλα

      διαστάσεις κορνίζας 20Χ25

     Βιβλίο από επεγεργασμένο ξύλο     διαστάσεις 20Χ35

       Διαφημιστική ξύλινη ταμπέλα                           διαστάσεις 55Χ35
Ύφασμα και ξύλοΔιαστάσεις 40Χ60 Ελαιογραφία σε σύνθεση από ξύλα    διαστάσεις 25Χ40
Απεικόνιση παλιάς πόρτας σε καμβά με χρήση ξύλου και μέταλλου.  Διαστάσεις 50Χ70

 Παλιό βιβλίο από γυαλόξυλο     Διαστάσεις  25Χ40

 

         Θεατρικό σκηνικό με ύφασμα και ξύλα    Διαστάσεις 70Χ90

Ελαιογραφία  σε ξύλινο παράθυρο       Διαστάσεις  35Χ55