Ακριλικά

 

Αρχοντικό στη Μύρινα
Ακρυλικό 18Χ25
 Το μαγαζάκι της Σόφι          Ακρυλικό 18Χ25 Στην αγορά της Μύρινας
Ακρυλικό 18Χ25
 Στη Σκόπελο
Ακρυλικό σε ξύλο 20Χ30 
 Στα δρομάκια της Γλώσσας
Ακρυλικό 20Χ30
Πιπεριές και σκόρδα
Ακρυλικό σε ξύλο 20Χ30
 Νησιώτικο
Ακρυλικό σε ξύλο 25Χ40
 Στη Γλώσσα Σκοπέλου         Ακρυλικό 25Χ35 Εκκλησία  στη Σκόπελο           Ακρυλικό σε ξύλο 25Χ35
 Τα σκαριά
Ακρυλικό σε ξύλο 30Χ30
 Νησιώτικο θέμα
Ακρυλικό σε ξύλο 20Χ40
 Εκκλησάκι στη Σκόπελο
Ακρυλικό σε ξύλο 40Χ40